Actiflow Nieruchomości
UL. ŚW. FILIPA 23/4 31-150
31-150 Kraków
Telefon
48 12-442-96-73
E-mail
krzysztof.actiflow@gmail.com
Actiflow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy UL. ŚW. FILIPA, numer 23, lokal 4, kod poczt. 31-150, poczta KRAKÓW, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000689440, posiadającą NIP: 6783169473 wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN

Zespół

Pokaż wszystkich
Facebook